Gameshop - All what gamers need

I. Mua trực tiếp tại các cửa hàng Gameshop

1. Xách ví và tới các cửa hàng GS ^_^
2. Chọn hàng và thanh toán bằng tiền mặt

 

II. Mua online qua Website
1. Chọn các các sản phẩm yêu thích và cho vào giỏ hàng.
- Lướt website Gameshop và tìm kiếm các sản phẩm bạn hằng ao ước sau đó cho vào giỏ hàng :))
 
2. Đặt hàng và thanh toán giỏ hàng vừa chọn
- Các bạn có thể chọn cách đăng ký tài khoản để mua hàng hoặc không đăng ký tài khoản mà mua trực tiếp cũng được.
( Recommend: Nếu đăng ký taì khoản thì khi có SALEOFF  hay EVENT gì hay ho các bạn sẽ nhận được ngay lập tức )
 
- Điền thông tin cá nhân (điền chính xác số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc ngay với bạn) rồi bấm nút "XÁC NHẬN VÀ GỬI ĐƠN HÀNG"
 
- Chuyển khoản theo Hướng dẫn thanh toán với nội dung "GAMESHOP-HỌ TÊN-MÃ ĐƠN HÀNG"
(ví dụ với hình dưới thì sẽ chuyển khoản với nội dung "GAMESHOP-NGUYEN VAN A-403810")